Hotline
+905322065840

Gebelikte Torch Taraması

Tarama testi nedir?

  • Tıpta tarama testi bir toplumda, kişilerde bulgu ve semptom vermediği için fark edilemeyen bir hastalığı tespit etme stratejisidir.
  • Bu presemptomatik veya fark edilemeyen semptomları olan hastalıkları içerir. Bu nedenle tarama testleri genel olarak sağlıklı kişilerde yapılır.

Gebelikte Torch Taraması

Tarama testi nedir?

  • Tıpta tarama testi bir toplumda, kişilerde bulgu ve semptom vermediği için fark edilemeyen bir hastalığı tespit etme stratejisidir.
  • Bu presemptomatik veya fark edilemeyen semptomları olan hastalıkları içerir. Bu nedenle tarama testleri genel olarak sağlıklı kişilerde yapılır.

Gebelik-TORCH taraması

Taramada hedef – İmmünitesi olmayanları bulmak

  • Aşı (rubella)
  • Ajana maruz kalmayı önlemek (Rubella, Toxo)

Gebelik sırasında aktif hastalığı bulup tedavi etmek (Toxo)

Torch testinin yapılmasındaki asıl amaç , Gebelik sırasında bebeğe geçip sakatlıklara yol açan mikropların tespiti için yapılan bir test grubudur. Aynı anda birden fazla enfeksiyon olduğuna karar verildiği zaman, her defasında rutin olarak hepsi uygulanmayan bu testler gebeliğin ilk 3 ayında veya gebeliğe hazırlık döneminde yapılmaktadır.

Torch Testinin Açılımı Şu Şekildedir.

T = Toksoplazma mikrobunun meydana getirdiği enfeksiyonu temsil eder. Çiğ et, yıkanmamış sebze ve meyve yeme alışkanlığı ile bulaşır. Kedi dışkısı ile kirlenmiş yiyecek yenmesi bu mikropla karşılaşma olasılığını arttırır.

O = Bebekte hamilelik sırasında sakatlığa yol açabilecek diğer mikropları temsil eder. Bunlar arasında en sık görülenleri kabakulak, çocuk felci, suçiçeği, bel soğukluğu ve kızıl hastalığına yol açan mikroplardır.

R = Kızımıkçık anlamına gelir. Bu hastalık, hamilelik sırasında büyük tehlike oluşturur ve ciddi sakatlıklara yol açabilir. Özellikle ilk 3 ayda bu mikrobun gebeye bulaşması sakatlığa veya düşük yapmasına neden olur. Önlem olarak hamilelik öncesi kanda bu mikrobun geçirilip geçirilmediğini gösteren teste bakılmalı, geçirilmemişse mutlaka aşısı yaptırılmalıdır.

C = Sitomegalovirus denen bir mikrobu temsil eder. Doğurganlık çağındaki kadınların büyük kısmı bu mikroba karışı bağışıklık kazanmış durumdadır. Hamilelik sırasında düşükde olsa risk oluşturabilmektedir. Bulaşırsa bebek % 2 oranında önemli risk altındadır.

H = Herpes Simpleks tip 2 mikrobunu temsil eder. Gebenin doğum kanalında mevcut olduğu takdirde normal doğum esnasında bebeğe geçer.

İSTANBUL / KARTAL

Tema---Nemesis---css_05
İstanbul Genital Estetik Merkezi
Üsküdar Caddesi, Yukarı Mahalle, No: 24, Kartal/ İSTANBUL
Tema---Nemesis---css_08
0532 206 58 40
Tema---Nemesis---css_12
info@istanbulgenitalestetik.com.tr
Asistan Derya Atasoy'dan Bilgi Alabilirsiniz.